Stage/Vacatures

Stichting RTV Almere is doorlopend op zoek naar nieuwe collega’s en stagiaires. Hieronder de openstaande vacatures:

Vacature bureauredacteur:

Een bureauredacteur orienteert zich ten aanzien van de actuele en maatschappelijke ontwikkelingen binnen een eigen thema (sport, cultuur, economie, politiek, zorg en welzijn op lokaal, regionaal of landelijk niveau) op onze nieuws-website.

Een redacteur verzamelt en selecteert nieuwsberichten binnen eigen thema, beoordeelt de feiten op juistheid en post de nieuwsberichten op de nieuws-website. Een redacteur onderhoudt bovendien contacten met correspondenten en overige informanten.

De nieuwsberichten bepalen de content van de radio en/of televisieuitzendingen. Op dit moment zijn wij vooral op zoek naar redacteuren die het nieuws binnen het thema sport of het thema politiek willen verzorgen. Affiniteit op andere gebieden is ook welkom. Ervaring met schrijven voor een redactie is mooi meegenomen, maar niet noodzakelijk.

Vacature verslaggever:

Een verslaggever maakt reportages/interviews en doet verslag van actuele gebeurtenissen of evenementen voor radio- en/of televisieuitzendingen. Een verslaggever bereidt de productie van de toegewezen onderwerpen voor door research en documentatie, alsmede de keuze van programma medewerkenden.

Daarnaast voert de verslaggever overleg met deskundigen op de specifieke terreinen ten behoeve van het verkrijgen van informatie en/of medewerking aan programma’s. Vervolgens houdt de verslaggever vraaggesprekken, legt gebeurtenissen vast en maakt reportages. Bovendien kan er ook sprake zijn van live verslaglegging en live interviews.

Daarnaast schrijft en redigeert een verslaggever teksten gebaseerd op de eigen professionele beoordeling van de nieuwsontwikkelingen, en spreekt deze teksten in. De verslaggever monteert de onderwerpen en bepaalt binnen aangegeven kaders de vormgeving. Wij zijn nog volop opzoek naar verslaggevers!

Vacature presentator/producer:

De populairste functie bij ons is die van presentator/producer. Een producer regelt de voorbereiden, organisatie en productie van een programma o.a. op het gebied van muziek nieuwsvoorziening, amusement en grote evenementen.

Een presentator/producer is de leidende factor in het programma, orienteert zich ten aanzien van de programma-onderwerpen, raadpleegt materiedeskundigen, selecteert programma-medewerkenden en/of kandidaten en instrueert programmamedewerkenden over inhoud en presentatievorm.

Een presentator/producer is goed in organiseren en presenteren. Wij zijn op dit moment op zoek naar presentatoren/producers die een sportprogramma willen verzorgen.

Vacature Administrator schemazaken.

Deze functie betreft het verrichten van organisatorische en administratieve werkzaamheden met betrekking tot programma- en uitzendschema’s voor radio en televisie. Hierbij gaat het om de verzorging aan de hand van door de programmaleiding genomen programmabesluiten de invoer in een geautomatiseerd systeem van gegevens(DALET) voor het opstellen van RTV-programmaschema’s.

De administrator geeft deze programmaschema’s en andere programmatische informatie door aan de programma-afdeling; stelt ten behoeve van de leiding met behulp van het systeem en aan de hand van overzichten zendtijdberekingen op.

Maakt in overleg met de diverse programma-afdelingen prognoses van de tijdsverdeling (persentages) van uit te zenden programmacategorieen en reclameblokken; verstrekt hiervan periodiek overzichten en signaleert mogelijke problemen.

Onderhoudt contacten met het beleid inzake plaatsing, lengte en aanpassing van de wekelijkse reclameblokken en geeft informatie door; Berekent en rapporteert wekelijks aan de hand van exacte programmalengtes de uitzendtijden en bewaakt de aansluiting op de andere uitzendingen. Heb jij gevoel met computers en spreken deze werkzaamheden je aan, solliciteer dan snel!

Vacature stagiaire redactie/productie (mbo):

Stichting RTV Almere is erop gericht stagiaires een leeromgeving te bieden. RTV Almere begeleidt daarom stageopdrachten of een afstudeeropdracht. Tijdens de stage doe je zowel kennis en ervaring op van redactie als productie. Samen met een praktijkbegeleider wordt er besloten aan welke werkzaamheden de stagiaire moet voldoen. Er wordt een mate van zelfstandigheid van je verwacht.